ฝากด่วน ทันใจภายใน 3วินาที

**สำหรับรายการฝากที่โอนมาไม่เกิน 3ชั่วโมงเท่านั้น

สำหรับ รายการโอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ และกสิกรไทยเท่านั้น
ระบุ username ของท่าน
ระบุ 4 ตัวท้ายเลขบัญชีเงินฝากของท่าน
เลือกจำนวนเงินที่ต้องการ
ใส่คำตอบให้ถูกต้อง